Pupilla mesafesinin ölçümü

Pupilla Mesafesi

Sağ pupilla mesafesi Pd R,Sol pupilla mesafesi Pd L ,Sağ montaj yüksekliği Hg R, Sol montaj yüksekliği Hg L. çok iyi ölçülmelidir(Terzilerin deyimi ile iki kere ölçüp bir kere biçilmelidir)çünkü lenslerin montaj tolerans sınırları Çok azdır (Tolerans pupilla ve montaj yüksekliği için 0.5 mm.dir)
Ölçü alınırken ölçüyü alan kişi ile hasta gözleri ayni hizada olmalıdır (uzun boylu kişiler hafif başları aşağı doğru bakarlar kısa boylular ise hafif yukarı doğru bakarlar ölçünün bu doğal bakış şekli, ile alınması gerekir öncelikle kullanıcı ile ölçüyü alanın aynı hizada 40 –50 cm mesafede ayakta yada oturarak pupillametre ile monoculer(her iki göz için ayrı ölçüm) olarak ölçünün alınması gerekir ayrıca montaj yüksekliğinin de ölçülmesi gereklidir  progressive lenslerin üretici firma tarafından verilen yapıştırma bantları kullanılarak ta bu işlem yapılabilir
bu şekilde ölçü alınması hem pupılla hem de montaj yüksekliği mesafesini verir
yada suda çıkmayan gazlı kalem kullanılarak çerçeve şablonu üzerinde pupilla orta noktaları işaretlenir, şablon yoksa şeffaf izole bant çerçevenin dışından yapıştırılarak ölçü alınabilir bu  ölçü şeklide hem montaj yüksekliğini hem de pupilla mesafesini verir Montaj artısı (tespit artısı) camlar çerçeveye tespit edildiğinde pupillanın tam ortasına gelmelidir tolerans dışında bir tespit yaptığınızda kullanıcı rahat edemez gözlüğünü kullanamaz.

Pupilla işaretleme

Montaj yüksekliğinin ölçümü ,Pupillanın orta noktasından çerçevenin alt kanal derinliği dahil 16 den az olmaması gereklidir(Bu mesafe gücün kademeli arttığı,geçiş koridorunun uzunluğuna yada kısalığına  bağlı olarak değişir)Ölçü alınırken ölçüyü alan kişi ile hasta gözleri ayni hizada olmalıdır,montaj yüksekliğini nasıl alınacağı yukarda izah edildi,

 

 Kullanıcının Eğitimi

. Satışta progresive lenslerin orta görüş ve kozmetik özelliği mutlaka vurgulanmalıdır
Progresive lenslerin üzerinde ki montaj çizgileri silinmeden kullanıcı yüzünde son bir defa daha kontrol edilmelidir (montaj artısı fıttıng cross)şayet montaj yüksekliğini fazla aldıysanız kullanıcı orta bakış mesafesinden bakacağı için uzan görüşü bozuk olacaktır eğer montaj yüksekliğini düşük aldıysanız kullanıcı yakın okumasının yetersiz olduğundan şikayet edecektir çerçeve plaketleri yükseltilerek yada düşürülerek bu şikayetler nispeten giderilebilir
progressıve lens üzerindeki geçici montaj işaretleri alkol veya aseton ile çıkarılır aseton ile silinirken çerçeve asetat bir malzemeden yapıldıysa çerçeveye
değmemesi için özenle silmek gereklidir çerçeveye değerse matlaştırır
progressive lens kullanımının çok iyi anlatılması gerekir, uzak görüşten orta görüşe orta görüşten yakın görüşe geçildiğin de,başı eğerek yada kaldırarak değil de baş sabit kalacak şekilde gözler hareket ettirilerek bakılmasının gerektiğini,
yan tarafta bir cisme bakıldığında gözlerle takip edilerek değil de başın cisme çevrilerek bakılması gerektiğini özet olarak progressive lens kullanımında dikey koridor gözler ile yatay görüş baş bakılacak objeye çevrilerek görüşü sağlanması gerekir. Adaptasyon için hastanın gözlüğünü sabırla takması gerektiği uyum için 15-20 gün gözlüğün kullanılması gerekir montajda başarılı olmak için kullanıcının çok iyi bir görme testi yaptırması zorunludur